top of page

אימונים

נותנת אימונים לשירות לקוחות לעובדים במסעדות ומלונות. אם תיאוריה וסדנאות ריאליסטים לומדים איך אפשר להתנהג הכי טוב ללקוח.
פה לומדים איך מתנהגים הכי טוב ללקוח. גם לומדים פה מה לקוחות מכל מדינה וגיל רוצים.

 


סדנאות ואימונים 

על בסיס של סיטואציות יומיים לומדים את העובד להיות הכי מסביר וידידותי.
גם ספא והתנהגות הלא מילולי על התוכנית.
וגם סיטואציות עם לכוחות עצבנים ושיכורים.
מדברים מפורט איך העובד יכול להתנהג הכי טוב בסיטואציות האלה.

bottom of page